KMS USŁUGI PROJEKTOWE

kms usługi projektowe zamość

Usługi projektowe – instalacje sanitarne, wodne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba ekologiczne

NASZA OFERTA

PROJEKTY W BRANŻY SANITARNEJ

  • instalacje wewnętrzne
  • instalacje wodno-kanalizacyjne

PROJEKTY SIECI ZEWNĘTRZNYCH I PRZYŁĄCZY

  • kanalizacja sanitarna
  • kanalizacja deszczowa
  • sieci wodociągowe

INSTALACJE Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Adres biura: ul. Szczebrzeska 21 lok. 15
22-400 Zamość, tel. +48 793 911 200