KMS Energia autoryzowany instalator – świadczymy usługi kompleksowo.

Mamy rozwiązania na każdą kieszeń!!!

PROJEKTOWANIE       SPRZEDAŻ         MONTAŻ


ZADZWOŃ I ZAMÓW OCZYSZCZALNIE z MONTAŻEM – TEL 793 911 200
cała Polska (termin realizacji do uzgodnienia).

Gwarantujemy:

Załatwienie wszystkich formalności – wykonanie mapy, projektowanie, zgłoszenie do Starostwa, sprzedaż oczyszczalni oraz jej montaż, materiały pomocnicze, prace ziemne, serwis gwarancyjny 24h.


przekrój fann zamość

 Szwedzkie przydomowe oczyszczalnie ścieków
– opis  technologii

EN-12566-3:2005 wydany przez Instytut Badawczy Gospodarki Ściekowej – PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH w Aachen.
Sposób oczyszczania ścieków polega na dwustopniowym etapie  oczyszczania:
Wstępny stopień oczyszczania – beztlenowy w osadniku gnilnym, gdzie  zachodzą procesy sedymentacji i flotacji.
W osadniku zachodzą dwa rodzaje procesów oczyszczania:
fizyczny  i  biologiczny. W wyniku flotacji substancje lekkie głównie  tłuszcze unoszą  się na powierzchnię tworząc kożuch.

Gazy powstające wskutek rozkładu  osadów wynoszą drobne cząstki na powierzchnię pogrubiając kożuch. Substancje ciężkie w trakcie przepływu od wlotu do wylotu osadnika pod wpływem grawitacji opadają na dno tworząc osad. Gromadzone na dnie osady podlegają procesowi stabilizacji beztlenowej. Procesy zachodzące w szczelnym osadniku gnilnym wytwarzają gazy, które gromadząc się w przestrzeni powietrznej pod sklepieniem osadnika muszą być skutecznie odprowadzone poprzez instalację wentylacyjną ponad dach budynku.

Drugi stopień oczyszczania polega na maksymalnym wykorzystaniu naturalnych procesów biologicznych
w środowisku tlenowym w złożu żwirowym o przepływie poziomym. Ścieki mają przepływać przez warstwę modułów biologicznych oczyszczając się w naturalnych procesach tlenowych. Ścieki oczyszczone trafią poprzez warstwę żwiru
i piasku o ściśle określonym przepływie dobowym. Warstwa ta jest odizolowana folią od gruntu rodzimego. Oczyszczony ściek trafia do tuneli rozsączających lub studni chłonnej i następnie do gruntu rodzimego w obrębie działki.

Oczyszczalnie z tunelowym polem rozsączającym

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych, dzięki którym zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki mineralne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczalnie są tak skonstruowane, aby procesy te zachodziły jak najintensywniej. Pole rozsączające to układ podziemnych tuneli (drenów), którymi ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym są rozsączane do gruntu. Podczas przesiąkania przez porowaty grunt zachodzą procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie ścieków. Dzieje się to w warunkach tlenowych i prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczeń w blisko 95%.

Zdjęcie z montażu szwedzkiej przydomowej oczyszczalni

szwedzka oczyszczalnia przydomowa zamość

 

Zdjęcie z montażu pola rozsączającego.

tunele graf