Instalacje Teletechniczne

Sieci telekomunikacyjne pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji we współczesnym świecie. Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne
oraz łącza pomiędzy nimi. Zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przekazywanie danych, głosu, wizji i dźwięku.

KMS Energia już od kilku lat jest ekspertem w zakresie dostarczania kompleksowych usług związanych z budową sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w Polsce.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych usługi te świadczymy w obszarach:

  • budowa sieci światłowodowych
  • budowa sieci radiowych
  • przewierty pionowe i poziome